Kedudukan Surat Dalam Dokumen Perkantoran Map Raport –  Selain sebagai sarana atau wahana komunikasi surat juga mempunyai fungsi lain, 1. Menurut Barthos 2009 : 36 surat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Wakil dari pengirim atau penulis. b. Bahan Pembukti. c. Pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut. d. Alat pengukur kegiatan organisasi. e. Sarana memperpendek jarak […]